Orpo: Kerro uskottava vaihtoehto, Soini – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Kerro uskottava vaihtoehto, Soini

Orpo: Kerro uskottava vaihtoehto, Soini

Julkaistu: 05.04.2013 Julkaisut

?Viime eduskun­ta­vaalien jälkeen ei vaalien suurim­malla voitta­jalla perus­suo­ma­lai­silla ollut rohkeutta osallistua halli­tukseen ja kantaa vastuuta. Nyt kun vaativia päätöksiä on tehty ja Suomea luotsattu läpi eurokriisin ja kansain­vä­lisen talous­taan­tuman, näyttää halli­tus­vastuu Soinis­takin houkut­te­le­valta?, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo toteaa.

?Perus­suo­ma­laisten puheen­johtaja Timo Soini kertoo avoimesti, että halli­tus­kaa­vailut ovat kulis­seissa jo täydessä käynnissä (Maaseudun Tulevaisuus 5.4.) Onko perus­suo­ma­laisten nykyinen linja pelata kabine­teissa ohi kansan tahdon? Eiköhän kuitenkin anneta äänes­täjien ratkaista seuraava halli­tus­pohja vaali­tu­losten perus­teella?, Orpo suosit­telee.

?Suoma­laiseen demokra­tiaan kuuluu, että hallitus tekee politiik­kaansa, oppositio luo sille vaihtoehdon ja kansa ratkaisee, kenen linja saa tuen. Soinin pitäisi valta­pelien sijaan keskittyä siihen, että perus­suo­ma­laiset esittäi­sivät uskot­tavan vaihtoehdon, joka sisältää muutakin kuin EU:n vastus­ta­misen. Erityi­sesti, kun kaikesta kritii­kistä huoli­matta perus­suo­ma­laiset eivät halua erota EU:sta tai edes eurosta?, Orpo huomauttaa.

?Perus­suo­ma­lai­silta en ole tähän päivään mennessä kuullut, miten kokonai­suu­dessaan Suomi Oy:n asiat hoidetaan. Ei muuten ole ollut eurokrii­sinkään hoidon osalta uskot­tavaa ja toteu­tus­kel­poista linjaa. ?Letkut irti kriisi­mailta? ei oikein riitä vaihtoeh­doksi, kun talous sakkaa?, Orpo sanoo.


Kokoomus.fi