• FI
 • SV
 • MENU
  Nimi­tys- ja suosi­tus­kir­jeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi
  Twiittaa

  Nimi­tys- ja suosi­tus­kir­jeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi

  Julkaistu: 17.10.2018 EU

  Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin vara­pää­joh­taja Alexan­der Stubb pyrkii Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kärkieh­dok­kaaksi tule­vissa EU-vaaleissa.

  Ohesta löyty­vät puheen­joh­ta­jamme Petteri Orpon kirjoit­tama nimi­tys­kirje sekä Ruot­sin Ulf Kris­ters­so­nin ja Viron Helir-Valdor Seede­rin suosi­tus­kir­jeet Alexille. EPP:n kärkieh­do­kas vali­taan puolue­ko­kouk­sessa, joka järjes­te­tään Helsin­gissä 7.–8. marras­kuuta 2018.