Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Julkaistu:

Kokoo­mus isän­nöi IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista 17-19.4. Helsin­gissä. Helsin­gissä on lähes 50 veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön korkean tason edus­ta­jaa ympäri maail­maa.

Kaksi­päi­väistä semi­naa­ria isän­nöi Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin lisäksi puheen­vuo­ron semi­naa­rissa pitä­vät T?ekin päämi­nis­teri Petr Ne?as, presi­dentti Martti Ahti­saari ja eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb. IDU:n puheen­joh­ta­jana toimii Austra­lian enti­nen pitkä­ai­kai­nen päämi­nis­teri John Howard.

Päämi­nis­teri Katai­nen käy myös kahden­kes­kei­set neuvot­te­lut T?ekin presi­den­tin Petr Ne?asin sekä Iso-Britan­nian euroop­pa­mi­nis­te­rin David Liding­to­nin kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content