Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Julkaistu:

Kokoo­mus isän­nöi IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista 17-19.4. Helsin­gissä. Helsin­gissä on lähes 50 veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön korkean tason edus­ta­jaa ympäri maail­maa.

Kaksi­päi­väistä semi­naa­ria isän­nöi Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin lisäksi puheen­vuo­ron semi­naa­rissa pitä­vät T?ekin päämi­nis­teri Petr Ne?as, presi­dentti Martti Ahti­saari ja eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb. IDU:n puheen­joh­ta­jana toimii Austra­lian enti­nen pitkä­ai­kai­nen päämi­nis­teri John Howard.

Päämi­nis­teri Katai­nen käy myös kahden­kes­kei­set neuvot­te­lut T?ekin presi­den­tin Petr Ne?asin sekä Iso-Britan­nian euroop­pa­mi­nis­te­rin David Liding­to­nin kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content