Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

Julkaistu:

6.2.2018 Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­mus esit­tää uudeksi sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä. Mykkä­nen on kulu­neella kaudella toimi­nut ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä. Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi esite­tään Anne-Mari Viro­laista.

Viro­lai­nen on toimi­nut kansan­edus­ta­jana vuodesta 2007 Varsi­nais-Suomen vaali­pii­ristä ja on koulu­tuk­sel­taan kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Kulu­neella kaudella Viro­lai­nen on toimi­nut suuren valio­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

Mykkä­nen seuraa sisä­mi­nis­te­rinä Paula Risik­koa, joka valit­tiin eilen maanan­taina edus­kun­nan puhe­mie­heksi. Sisä­mi­nis­te­rin tehtä­viä hoitaa valtio­neu­vos­ton työjär­jes­tyk­sen mukai­sesti opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen, kunnes tasa­val­lan presi­dentti on viral­li­sesti nimit­tä­nyt uuden minis­te­rin virkaansa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content