• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista
  Twiittaa

  Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

  Julkaistu: 06.02.2018 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

  6.2.2018 Julkai­su­va­paa heti

  Kokoo­mus esit­tää uudeksi sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä. Mykkä­nen on kulu­neella kaudella toimi­nut ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä. Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi esite­tään Anne-Mari Viro­laista.

  Viro­lai­nen on toimi­nut kansan­edus­ta­jana vuodesta 2007 Varsi­nais-Suomen vaali­pii­ristä ja on koulu­tuk­sel­taan kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Kulu­neella kaudella Viro­lai­nen on toimi­nut suuren valio­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

  Mykkä­nen seuraa sisä­mi­nis­te­rinä Paula Risik­koa, joka valit­tiin eilen maanan­taina edus­kun­nan puhe­mie­heksi. Sisä­mi­nis­te­rin tehtä­viä hoitaa valtio­neu­vos­ton työjär­jes­tyk­sen mukai­sesti opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen, kunnes tasa­val­lan presi­dentti on viral­li­sesti nimit­tä­nyt uuden minis­te­rin virkaansa.