Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen perin­tei­set puheen­joh­ta­ja­päi­vät kerää­vät Porvoon Taide­teh­taalle lauan­taina 16.3. lähes 600 kokoo­mus­laista yhdis­ty­sak­tii­via. Tänä vuonna puheen­joh­ta­ja­päi­villä puhu­taan tärkeästä ja juuri nyt paljon keskus­te­lua herät­tä­västä asiasta, työstä ja työelä­mästä.

Puheen­joh­ta­ja­päi­vien ensim­mäi­sen puheen­vuo­ron pitää puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin jälkeen lavalle astu­vat työstä puhu­maan muun muassa Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin puheen­joh­taja Risto E.J. Pent­tilä, 925 Design -hank­keen toimi­tus­joh­taja Pekka Pohja­kal­lio, Ammat­ti­liitto Pron puheen­joh­taja Antti Rinne ja TELA:n toimi­tus­joh­taja Suvi-Anne Siimes. Päivän viimei­sen puheen­vuo­ron käyt­tää puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content