Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen perin­tei­set puheen­joh­ta­ja­päi­vät kerää­vät Porvoon Taide­teh­taalle lauan­taina 16.3. lähes 600 kokoo­mus­laista yhdis­ty­sak­tii­via. Tänä vuonna puheen­joh­ta­ja­päi­villä puhu­taan tärkeästä ja juuri nyt paljon keskus­te­lua herät­tä­västä asiasta, työstä ja työelä­mästä.

Puheen­joh­ta­ja­päi­vien ensim­mäi­sen puheen­vuo­ron pitää puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin jälkeen lavalle astu­vat työstä puhu­maan muun muassa Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin puheen­joh­taja Risto E.J. Pent­tilä, 925 Design -hank­keen toimi­tus­joh­taja Pekka Pohja­kal­lio, Ammat­ti­liitto Pron puheen­joh­taja Antti Rinne ja TELA:n toimi­tus­joh­taja Suvi-Anne Siimes. Päivän viimei­sen puheen­vuo­ron käyt­tää puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content