Kataisen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla – kokoomus.fi
MENU
Kataisen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Kataisen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Julkaistu: 05.12.2012 Julkaisut

Finans­si­kriisi haastaa meitä, ja se näkyy valtion rajuna velkaan­tu­misena. Riippu­matta kansain­vä­li­sistä suhdan­teista, meillä suoma­lai­silla on kaksi omaa talou­del­lista haastetta.

1. Elinkei­no­ra­kenteen muutos. Menetämme pysyviä työpaikkoja enemmän kuin normaa­listi. Mitä pitää tehdä, että saamme lisää pysyviä yksityisen sektorin työpaikkoja? Mitä päätöksiä on tehtävä, jotta Suomeen saadaan kasvu­yri­tykisä ja niiden mukana työpaikkoja?

2. Se, että meillä on vähemmän työikäisiä ihmisiä. On löydettävä keinoja, joilla piden­nämme työuria. Tarvit­semme lisää työtunteja, työviikkoja, työkuu­kausia ja työvuosia.

Parasta näissä haasteissa on se, että ratkaisut ovat meidän suoma­laisten omissa käsis­sämme.


Kokoomus.fi