Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ympäristöpolitiikka

ympäristöpolitiikka

19.10.2022

Janne Heik­ki­nen: Tehtä­vä­nämme on turvata tule­ville suku­pol­ville puhdas luonto

Arvoisa puhe­mies, moni tässä salissa olija muis­taa, kun ilmasto- ja metsä­kes­kus­te­luumme hiipi huol­ta­kin aiheut­ta­nut maan­käyt­töä koskeva kirjai­nyh­dis­telmä LULUCF. Ja tänään olemme keskus­te­le­massa siitä, mitä uusi maan­käyt­tö­sek­to­rin kirjai­nyh­dis­telmä MISU, eli maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­suun­ni­telma, pitää sisäl­lään.

12.12.2014

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Tervei­set Liman ilmas­to­ko­kouk­sesta Perusta! Täällä on valmis­teltu kahden viikon ajan katta­vaa kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta. Parhail­laan käsillä ovat kokouk­sen viime hetket, joiden

17.10.2014

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Yhteis­työ ja vapaa­eh­toi­suus pakko­lu­nas­tus­ten edelle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ihmet­te­lee vihrei­den arvos­te­lua ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta kohtaan. Viro­lai­nen painot­taa, ettei Kokoo­mus aio tinkiä luon­non­suo­je­lun tavoit­teista

Skip to content