Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vierasblogi

Vierasblogi

10.4.2015

Vieras­blogi: Täältä tullaan ihmi­nen

Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on nopeassa muutok­sessa. Julki­sessa keskus­te­luissa vili­se­vät termit kuten yksi­tyi­sen kulu­tus­ky­syn­nän lasku, kestä­vyys­vaje, leik­kaus­pai­neet, yritys­ten tiuken­tuva vero­tus, Euro-alueen kriisi

4.4.2015

Vieras­blogi: Suomi liik­keelle

Pitkä matka on kuljettu siitä, kun pieni joukko suoma­lais­yrit­tä­jiä perusti Slush-tapah­­tu­­man syksyllä 2008, tai siitä, kun joukko tule­via aalto­lai­sia matkusti

2.4.2015

Vieras­blogi: Saisinpa takai­sin myön­tei­sen Suomen

  Olen toimi­nut yrit­tä­jänä yli puolet elämäs­täni. Aloi­tin urani järjes­tä­mällä tekno­rei­vejä. Bile­bis­nek­sen jälkeen keski­tyin raken­ta­maan Mana­ge­ment Event­siä, joka järjes­tää ammat­ti­lai­sille

Skip to content