Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vaalit / Sivu 2

vaalit

16.9.2018

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set kuusi ehdo­kas­taan ensi touko­kuun euro­vaa­lei­hin sunnun­taina. Paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa lähte­vät tavoit­te­le­maan kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri

16.9.2018

Petteri Orpo: Euroop­pa­lai­suus on meille arkea

Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa 16.9.2018 Olemme olleet Euroo­pan unio­nin jäse­niä 23 vuotta. Olemme käyt­tä­neet euroa kätei­senä 16 vuotta. Euroop­pa­lai­suus

10.4.2017

Kokoo­mus vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa

Kokoo­mus on suurin kunta­puo­lue kolmatta kertaa peräk­käin. Kanna­tus­lu­kema 20,7 % siivitti Kokoo­muk­sen vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa 9.4.2017. – Uskon, että ykkös­pai­kan toi

3.3.2017

Kokoo­muk­sen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu

Kokoo­mus on julkis­ta­nut kunta­vaa­lioh­jel­mansa puolu­een viral­li­sessa kampan­jan avauk­sessa Hyvin­käällä 3.3.2017. Ohjelma alkaa kysy­myk­sellä, millai­nen on hyvä kunta. Vastauk­sena Kokoo­mus esit­tää,

Skip to content