Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / työmarkkinat

työmarkkinat

28.10.2013

Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä teke­mällä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen talous­tal­koi­den etene­mi­seen. - Kaikki halli­tuk­sen toimet tähtää­vät nyt Suomen kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen, suoma­lais­ten

25.10.2013

Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo kiit­te­lee työmark­ki­naos­a­puo­lia keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mi­sestä. Osapuo­let ovat hyväk­sy­neet tänään perjan­taina sopi­muk­sen keski­te­tystä palk­ka­rat­kai­susta. ?Keski­tetty

30.8.2013

Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kokoa­maan raken­ne­pa­ket­tiin. “Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus teki tarvit­ta­vat linjauk­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi.

Skip to content