Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / tapahtuma

tapahtuma

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

27.2.2015

Suomi täynnä korjaus­liike-tapah­tu­mia

Kokoo­muk­sen Korjaus­­liike-tapah­­tu­­mat näky­vät ja kuulu­vat lauan­taina 28.2. ympäri Suomen. Jokai­sessa vaali­pii­rissä Lapista Varsi­­nais-Suomeen on lukui­sia kokoo­musyh­dis­tys­ten järjes­tä­miä tapah­tu­mia Korjaus­­liike-teemalla. Tarjolla

26.11.2014

Kokoo­mus tarjoaa glögiä ja pipar­kak­kuja 29.11.

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set tarjoa­vat lauan­taina 29.11. glögiä ja pipar­kak­kuja kymme­nissä tapah­tu­missa ympäri Suomen. Osassa tapah­tu­mista järjes­te­tään myös joulu­ke­räys vähä­va­rai­sille lapsille. Mukana

Skip to content