Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / sosiaalipolitiikka

sosiaalipolitiikka

27.1.2015

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen iloit­see turva­ko­deille eilen julkais­tussa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esityk­sestä löyty­västä 3,3 miljoo­nasta. Edus­kunta on jo pitkään vaati­nut turva­ko­deille kestä­vää

17.6.2011

Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

Haluan kiit­tää lämpi­mästi halli­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­neita puolueita, 250 neuvot­te­li­jaa, neuvot­te­luja urheasti ja ahke­rasti seuran­neita tiedo­tus­vä­li­neitä.

5.4.2011

Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Laura Räty esit­tää pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den vähen­tä­mis­oh­jel­man jatka­mista ensi vaali­kau­della. Tällä vaali­kau­della aloi­tettu ohjelma on ollut menes­tys. Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risi­kon johdolla toteu­tettu ohjelma tulee ylit­tä­mään tavoit­teensa puolit­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus. Käyt­töön otetaan yli 1250 uutta asun­toa, tukia­sun­toa tai palve­lua­sun­toa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mille

Skip to content