Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Raija Vahasalo

Raija Vahasalo

13.2.2013

Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

“Kymnaa­si­ra­kenne elää edel­leen vahvana vaikka ympä­röivä maailma koos­tuu tieto­yh­teis­kun­nasta. Me haluamme uudis­taa lukion siten, että se antaa opis­ke­li­joille eväät jatko-opin­­toi­­hin

2.4.2009

Yliopis­to­laki - histo­rial­li­nen uudis­tus

Uusi yliopis­to­laki on herät­tä­nyt voimak­kaita tunteita ja vilkasta keskus­te­lua. On hienoa, että histo­rial­li­nen uudis­tus kiin­nos­taa, sillä se osoit­taa kuinka tärkeässä ja arvos­te­tussa asemassa yliopis­tol­li­nen koulu­tus Suomessa on.

1.10.2007

Toisen asteen tule­vai­suu­den­nä­ky­miä

Koulu­tus­po­li­tii­kan vallan vaihto takaa koulu­tus­sek­to­rille monessa mielessä parem­man tule­vai­suu­den. Näin on myös toisella asteella.

Skip to content