Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Raija Vahasalo

Raija Vahasalo

1.3.2011

Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo ihmet­te­lee Keskus­tan väit­teitä nyky­hal­li­tuk­sen eriar­vois­ta­vasta koulu­tus­po­li­tii­kasta. Esimerk­kinä Keskusta nosti tänään tiedo­tus­ti­lai­suu­des­saan esille sen omaan poliit­ti­seen peliin kaatu­neen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sen.

19.5.2010

Vaha­salo: Kult­tuu­ri­se­lon­teko annet­tava kerran vaali­kau­dessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron kult­tuu­rin tule­vai­suutta koske­van selon­teon lähe­te­kes­kus­te­lussa piti sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo.

10.6.2009

Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo näkee uuden yliopis­to­lain olevan suoma­lai­sen menes­tyk­sen ja hyvin­voin­nin elinehto.

Skip to content