Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / pääomittaminen

pääomittaminen

16.9.2019

Onko halli­tuk­sella rohkeutta uudis­tuk­siin?

Halli­tus tekee nyt esityk­sensä siitä, miten yhtei­siä raho­jamme käyte­tään ensi vuonna. Me toivomme, että halli­tuk­sella riit­tää rohkeutta uudis­tuk­siin. Tässä ehdo­tuk­siamme. Olemme jo

27.8.2019

Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Edus­kun­ta­ryh­män tiedote 27.8.2019 Kokoo­mus pitää tärkeänä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen, osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Koulu­tus on pienen Suomen menes­tyk­sen stra­te­gia, sillä korkea osaa­mi­nen

16.10.2016

Vartiai­nen: Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­nen on maamme edun mukaista

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen avasi halli­tuk­sen suun­ni­tel­mia korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sen kehit­tä­mi­sestä tänään Lännen Median haas­tat­te­lussa. Halli­tus valmis­te­lee sato­jen miljoo­nien euro­jen

Skip to content