Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / naiset

naiset

28.2.2019

Vaali­teema: Turval­li­nen, avoin ja kansain­vä­li­nen Suomi

Suomi on yksi maail­man turval­li­sim­mista maista ja sellai­sena sen pidämme myös tule­vai­suu­dessa. Turval­li­suus on jokai­sen perus­oi­keus. Huoleh­dimme turval­li­suu­desta itse ja

6.5.2016

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­tä­vät äitien­päi­vän alla erilai­sia keinoja äitien ja nais­ten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla. Nyky­ään nainen maksaa vanhem­muu­des­taan huomat­ta­vasti kovem­man hinnan

6.3.2013

Kokoo­muk­sen Toivakka: Toimia Arhin­mäki, suun­nit­telu ei enää riitä!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää minis­teri Arhin­mäen tänään esit­te­le­miä ehdo­tuk­sia naisiin ja tyttöi­hin kohdis­tu­van väki­val­lan kitke­mi­seksi hyvinä, mutta riit­tä­mät­tö­minä.

Skip to content