Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / maaseutu

maaseutu

21.8.2015

Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo haluaa, että halli­tus­oh­jel­maan kirjattu tavoite paran­taa omai­suu­den suojaa johtaa lain­sää­dän­nön muutok­siin myös tuotan­to­ti­loi­hin kohdis­tu­vien hyök­käys­ten osalta.

12.4.2015

Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo julkis­ti­vat tänään Maail­man paras maaseutu -pamfle­tin, jolla halu­taan kehit­tää

3.3.2011

Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Metsä­ti­lo­jen koon ja raken­teen kehit­tä­mistä pohti­nut työryhmä luovutti tänään raport­tinsa. Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen, että ylei­sesti metsä­alaa ja myös kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­taa askar­rut­ta­neita kysy­myk­siä on nyt selvi­tetty.

Skip to content