Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / maailman paras opetus

maailman paras opetus

27.10.2012

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien määrää perus­kou­luissa. - Suoma­lai­nen perus­koulu on oppi­mis­tu­los­ten valossa erin­omai­nen, mutta olen huolis­sani

8.10.2012

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen koros­taa lukioi­den merki­tystä Suomen korkean osaa­mi­sen perus­pi­la­rina ja maamme kilpai­lu­ky­vyn takaa­jana. Virk­kusen mukaan lukioi­den kehit­tä­mis­työ,

3.10.2012

Katai­nen: Maail­man paras perus­koulu

Perus­koulu on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin kivi­jalka. Suoma­lais­ten menes­tys ja hyvin­vointi voivat perus­tua vain korke­aan osaa­mi­seen. ?Kun yhtei­set voima­va­rat ovat yhä tiukem­massa,

Skip to content