Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

12.1.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

Tiedo­tus­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

22.9.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Koulu­tus­sääs­töt tehtävä yhdessä kentän kanssa

Koulu­tus­sääs­tö­jen onnis­tu­nut toimeen­pano edel­lyt­tää raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia kaikilla koulu­tusas­teilla. Muutok­set on tehtävä yhdessä koulu­tus­ken­tän osaa­jien kanssa, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puheen­vuo­ros­saan tiis­tain

23.4.2015

Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan tors­taina 23.4. kansan­edus­taja Arto Sato­sen jatka­maan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Sasta­ma­la­lai­nen neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sato­nen on toimi­nut

Skip to content