Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Janne Pesonen

Janne Pesonen

3.5.2016

Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Vuoden päästä pidet­tä­vissä kunta­vaa­leissa vali­taan kunta­päät­tä­jät seuraa­ville neljälle vuodelle. Kokoo­mus vaatii, että nuoret huomioi­daan jo ehdo­kas­a­set­te­lussa. “Kunnissa pääte­tään niiden asuk­kai­den

27.4.2016

Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Kokoo­muk­sen sisäi­nen vaikut­ta­mis­työ järjes­täy­tyy uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin loppu­ke­vään aikana. Tavoit­teena on tarjota jokai­selle kokoo­muk­sen jäse­nelle miele­käs paikka ja tehok­kaat

13.2.2016

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­sen. Peso­nen, 37, oli puolue­joh­don yksi­mie­li­nen esitys. Espoossa asuva Peso­nen on

Skip to content