Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Ilkka Kanerva

Ilkka Kanerva

1.10.2014

Heikki Autto: Maan­puo­lus­tusta syytä vahvis­taa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto on tyyty­väi­nen kansan­edus­taja Ilkka Kaner­van johta­man työryh­män esityk­siin puolus­tus­voi­mien tule­vien vuosien haas­tei­siin vastaa­mi­sesta. ?Kaner­van

15.3.2011

Ilkka Kanerva: Mieluum­min henki­lös­tö­ra­has­toja kuin optioita

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ilkka Kanerva vaatii yrityk­siä palkit­se­maan koko henki­lös­töään. Sopi­van työka­lun tähän tarjoaa edus­kun­nan hyväk­symä uudis­tettu henki­lös­tö­ra­has­to­laki ja tehos­tet­tava tulos­palk­kio­jär­jes­telmä.

11.2.2009

Kanerva: Pohjois­maista soti­la­syh­teis­työtä tiivis­tet­tävä

Keski­viik­kona käytiin edus­kun­nassa turval­li­suus- ja puolus­tus­po­liit­ti­sen selon­teon lähe­te­kes­kus­telu. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron piti kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Skip to content