Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ehdokas

ehdokas

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

20.3.2024

Mika Kaso­nen: “Suoma­lai­nen viran­omai­syh­teis­työ maail­man kärkeä – tätä mallia tulee viedä Euroop­paan”

Suomessa on useita sisäi­sen turval­li­suu­den toimi­joita. Tunne­tuim­pia ovat poliisi, Raja­var­tio­lai­tos, Puolus­tus­voi­mat, pelas­tus­toimi ja Tulli. Viran­omai­syh­teis­työ on päivit­täistä perus­työtä, joka ei

16.4.2019

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina kokouk­ses­saan Matilda af Häll­strö­min Espoosta euro­vaa­lieh­dok­kaaksi. af Häll­ström on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri.

Skip to content