Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eduskunta / Sivu 2

Eduskunta

16.9.2017

Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

Minis­teri, kansan­edus­taja Ilkka Kaner­vasta (kok.) tuli tänään Suomen pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja valtio­päi­vien luku­mää­rän mukaan lasket­tuna. Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on nyt kestä­nyt

21.2.2017

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 21.2.2017

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus lain­sää­dän­nön valmis­te­lusta Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 21.2.2017 Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen Arvoisa puhe­mies, parempi sään­tely ja lain­val­mis­te­lun laatu ovat yhteis­kun­nan toimin­nan

31.1.2017

Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään visio­pa­pe­rin tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta. Visiossa edus­kun­ta­ryhmä esit­tää kahdek­san tavoi­tetta siitä, millai­nen tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulisi olla.

19.12.2016

Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uudeksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi ajalle 16.1.2017-30.11.2017 on valittu valtio­tie­tei­den mais­teri Pirre Seppä­nen. Seppä­sen vastuulla on mm. sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan

Skip to content