Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Biotalous

Biotalous

1.12.2017

Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

Metsä­bio­ta­lou­den edis­ty­mi­nen on ollut viime vuosina huimaa. - Suomi elää metsästä, ja toivon, että sadan vuoden päästä voidaan sanoa “koko

15.10.2014

Stubb: Ympä­ris­tö­fik­suja ener­gia­rat­kai­suja

Suomi tarvit­see ener­giaa. Mones­sa­kin mielessä virtaa tarvi­taan, mutta nyt kyse on puhtaasti ener­gia­po­li­tii­kasta. Kattava ja moni­puo­li­nen, mahdol­li­sim­man pääs­tö­tön ener­gia­pa­letti pitää

16.5.2014

Biota­lous on talou­den seuraava aalto

Sekä Suomessa että maail­malla usko­taan vahvasti biota­lou­teen. Siitä on tulossa talou­den seuraava aalto, kun fossii­li­ta­lou­desta siir­ry­tään kohti biota­loutta. Se tarkoit­taa

Skip to content