Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto

Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

30.8.2019

Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on tors­taina 22.8. nimit­tä­nyt uusia henki­löitä puolu­een verkos­to­jen puheen­joh­ta­jis­toon. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jis­toon on nimi­tetty Kuopion kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja, erikois­lää­käri

5.2.2018

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: Kaupun­kien pitää vahvis­taa rooli­aan kaupun­ki­po­li­tii­kan teke­mi­sessä

Talous ja työl­li­syy­saste ovat lähte­neet vihdoin nousuun. Työl­li­syy­saste on nous­sut jo yli 70 prosen­tin. Hyvä talous­ke­hi­tys sekä halli­tuk­sen onnis­tu­nut työl­li­syys­po­li­tiikka

10.11.2017

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: puhu­taanko kaupun­geista vielä­kään riit­tä­västi?

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Suomi kaupun­gis­tuu kiih­ty­vällä tahdilla, viimei­sen 25 vuoden aikana kaupun­kia­lu­eet ovat kasva­neet noin 650 000 henki­löllä.

Skip to content