MENU
Alexan­der Stubb: Tids­brist inte något giltigt skäl

Alexan­der Stubb: Tids­brist inte något giltigt skäl

Julkaistu: 14.02.2013 Julkaisut

Man har ju aldrig till­räckligt med tid. Du vet vad jag menar. Man kan inte hinna med allt - familj, jobb, hobbyn, vänner, träning, krönika. Visst är det här livet stres­sigt? Tja, kanske just så stres­sigt som man gör det för sig själv.

Det lönar sig inte att bli depri­me­rad. Ingen av oss är perfekt. Inte på jobbet och inte hemma heller. Ta det lugnt och lär dig att leva med din ofulls­tän­dig­het. Det blir nog bra.

Tiden är kons­tant, och för oss männis­kor är den begrän­sad. Vi föds, vi lever och till slut dör vi. Svårare är det inte. Därför tycker jag att det är viktigt hur vi använ­der vår tid här på jordklo­ten. Ett dygn har 24 timmar. En vecka har 168 timmar.

Själv försö­ker jag leva enligt 8+8+8 princi­pen. Alltså åtta timmar sömn, åtta timmar effek­tivt arbete och åtta timmar fritid. Det är natur­ligt­vis lättare sagt än gjort, men man kan ju alltid försöka.

Jag blir ofta tillfrå­gad hur jag har tid att träna. Svaret är egent­li­gen lätt. Jag har inte tid att låta bli att träna. En timmes träning ger mig nämli­gen två timmar extra energi dagli­gen. Jag mår bra av att träna, och det upps­kat­tas både hemma och på jobbet.

Om jag vänder på kakan så kan jag kons­ta­tera att ett glas vin eller ett par öl tar bort två timmar av energi. Jag sover sämre och känner mig tröt­tare. Det kan väl hända att det är indi­vi­duellt, men för mig är det i alla fall så.

Själv tränar jag i princip på morgo­nen eller under dagens lopp, aldrig på kväl­len efter kloc­kan 19.00.

Då börjar jag redan varva ned. Under resor försö­ker jag välja hotell som har ett gym. Jetlag fixar jag med ett gympass som hjäl­per ämne­som­sätt­nin­gen. Försök träna så mång­si­digt som möjligt. Jag simmar, cyklar, löper, skidar och lyfter tyng­der. Allt funkar. Om du tycker om inne­bandy, fotboll, hand­boll, hockey eller tennis - kör. Allt är hemåt.

Det gäller att planera väl. Jag har ungefär 50 kalen­de­ran­märk­nin­gar per vecka. Lite för mycket, jag vet. Men kom ihåg att jag njuter av ett kanon­team och en bra infra­struk­tur. Min assis­tent ser till att jag får en kalen­der­timme för träning varje dag.

Det finns alltid tid att träna. Det påstås att vi i Norden dagli­gen tittar på tv i över tre timmar. Ofatt­bart, jag vet! Men tänk om det verkli­gen stäm­mer. Kunde vi inte träna en timme i stäl­let?

Time mana­ge­ment är nyckeln till en bra dag, en lyckad vecka, ja till ett balan­se­rat liv. Teorin som jag skis­sar ovan funge­rar, men i prak­ti­ken är det inte lätt.

Dagens Industri 14.2.2013