Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Alexan­der Stubb: Tids­brist inte något giltigt skäl

Alexan­der Stubb: Tids­brist inte något giltigt skäl

Julkaistu:

Man har ju aldrig till­räckligt med tid. Du vet vad jag menar. Man kan inte hinna med allt - familj, jobb, hobbyn, vänner, träning, krönika. Visst är det här livet stres­sigt? Tja, kanske just så stres­sigt som man gör det för sig själv.

Det lönar sig inte att bli depri­me­rad. Ingen av oss är perfekt. Inte på jobbet och inte hemma heller. Ta det lugnt och lär dig att leva med din ofulls­tän­dig­het. Det blir nog bra.

Tiden är kons­tant, och för oss männis­kor är den begrän­sad. Vi föds, vi lever och till slut dör vi. Svårare är det inte. Därför tycker jag att det är viktigt hur vi använ­der vår tid här på jordklo­ten. Ett dygn har 24 timmar. En vecka har 168 timmar.

Själv försö­ker jag leva enligt 8+8+8 princi­pen. Alltså åtta timmar sömn, åtta timmar effek­tivt arbete och åtta timmar fritid. Det är natur­ligt­vis lättare sagt än gjort, men man kan ju alltid försöka.

Jag blir ofta tillfrå­gad hur jag har tid att träna. Svaret är egent­li­gen lätt. Jag har inte tid att låta bli att träna. En timmes träning ger mig nämli­gen två timmar extra energi dagli­gen. Jag mår bra av att träna, och det upps­kat­tas både hemma och på jobbet.

Om jag vänder på kakan så kan jag kons­ta­tera att ett glas vin eller ett par öl tar bort två timmar av energi. Jag sover sämre och känner mig tröt­tare. Det kan väl hända att det är indi­vi­duellt, men för mig är det i alla fall så.

Själv tränar jag i princip på morgo­nen eller under dagens lopp, aldrig på kväl­len efter kloc­kan 19.00.

Då börjar jag redan varva ned. Under resor försö­ker jag välja hotell som har ett gym. Jetlag fixar jag med ett gympass som hjäl­per ämne­som­sätt­nin­gen. Försök träna så mång­si­digt som möjligt. Jag simmar, cyklar, löper, skidar och lyfter tyng­der. Allt funkar. Om du tycker om inne­bandy, fotboll, hand­boll, hockey eller tennis - kör. Allt är hemåt.

Det gäller att planera väl. Jag har ungefär 50 kalen­de­ran­märk­nin­gar per vecka. Lite för mycket, jag vet. Men kom ihåg att jag njuter av ett kanon­team och en bra infra­struk­tur. Min assis­tent ser till att jag får en kalen­der­timme för träning varje dag.

Det finns alltid tid att träna. Det påstås att vi i Norden dagli­gen tittar på tv i över tre timmar. Ofatt­bart, jag vet! Men tänk om det verkli­gen stäm­mer. Kunde vi inte träna en timme i stäl­let?

Time mana­ge­ment är nyckeln till en bra dag, en lyckad vecka, ja till ett balan­se­rat liv. Teorin som jag skis­sar ovan funge­rar, men i prak­ti­ken är det inte lätt.

Dagens Industri 14.2.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content