Zyskowicz ja yllä­tys­ta­paa­mi­nen Joen­suussa!

Julkaistu: 06.02.2020

Kiitos keskus­te­luista Joen­suu, nähdään taas!

Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi neljän­tenä kier­tue­päi­vänä Joen­suu­hun. Matka tait­tui Lappeen­ran­nasta Intercity-junalla Joen­suu­hun, jossa väki kokoon­tui Teat­te­ri­ra­vin­to­lan lasi­te­ras­sille. Mukana nähtiin puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo, vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen, kansan­edus­ta­jat Jukka Kopra, Markku Eestilä, Marko Kilpi ja kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja Matias Pajula.

Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen kansan­edus­taja Ben Zyskowicz tapasi Joen­suun tilai­suu­dessa tuttuja vuosi­kym­men­ten takaa, muttei aivan lähi­men­nei­syy­destä, vaan hurjan 49 vuoden takaa! Zyskowicz kertoi, että he olivat tavan­neet edel­li­sen kerran kokoo­mus­nuor­ten kesä­kou­lussa vuonna 1971.

Puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­si­vät yhteensä 22 paik­ka­kun­taa viikon sisällä. Pysäh­dyk­siä oli Kemi­jär­vellä, Rova­nie­mellä, Kemissä, Oulussa, Kokko­lassa, Vaasassa, Seinä­joella, Porissa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Mikke­lissä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Lappeen­ran­nassa, Joen­suussa, Kuopiossa, Kajaa­nissa, Tampe­reella, Hämeen­lin­nassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsin­gissä.

Kuopion ja Oulun kier­tue­ta­pah­tu­mien yhtey­dessä järjes­tet­tiin kesän 2020 puolue­ko­kouk­seen tehtä­vän tavoi­teoh­jel­man julki­nen keskus­te­lu­ti­lai­suus.

Kier­tu­eella oli mukana myös pöytä­lätkä ja kuten mainok­sis­sa­kin luvat­tiin, nyt oli mahdol­li­suus haas­taa kansan­edus­taja joko poli­tii­kassa tai pöytä­lät­kässä! Matka jatkui Joen­suusta seuraa­vana päivänä Kuopioon.

Kiitos keskus­te­luista Joen­suu, nähdään taas!