• FI
 • SV
 • MENU
  Tapani Mäki­nen oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi
  Twiittaa

  Tapani Mäki­nen oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 16.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen Tapani Mäki­sen, 52.

  Mäki­nen vastaa tehtä­väs­sään erityi­sesti liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön, ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön maan­käyttö- ja raken­nus­asioi­den sekä maakunta-uudis­tuk­sen seuran­nasta.

  Mäki­nen on aikai­sem­min toimi­nut mm. kansan­edus­ta­jana, Vantaan kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana, Uuden­maan liitossa maakun­ta­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana ja Kunta­lii­ton halli­tuk­sen jäse­nenä.

  Häkkä­sen toisena erityi­sa­vus­ta­jana toimii Lauri Kosken­tausta, jonka vastuulla on oikeus­mi­nis­te­riön asioi­den seuranta.