Tapani Mäkinen oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Tapani Mäkinen oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Tapani Mäkinen oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 16.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen Tapani Mäkisen, 52.

Mäkinen vastaa tehtä­vässään erityi­sesti liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön, ympäris­tö­mi­nis­teriön maankäyttö- ja raken­nus­asioiden sekä maakunta-uudis­tuksen seuran­nasta.

Mäkinen on aikai­semmin toiminut mm. kansan­edus­tajana, Vantaan kaupun­gin­hal­li­tuksen puheen­joh­tajana, Uudenmaan liitossa maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­tajana ja Kunta­liiton halli­tuksen jäsenenä.

Häkkäsen toisena erityi­sa­vus­tajana toimii Lauri Kosken­tausta, jonka vastuulla on oikeus­mi­nis­teriön asioiden seuranta.


Kokoomus.fi