Seuraa puolue­ko­kousta strii­min väli­tyk­sellä

Julkaistu: 08.06.2018

Verk­ko­uu­ti­set tarjoaa suoran lähe­tyk­sen Turusta, kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sesta.

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään uusi peri­aa­teoh­jelma, ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen kannan­otto sekä sosi­aa­li­turva-asia­kirja.

Seuraa lähe­tystä tästä