Kokoomus.fi
Seuraa puolue­ko­kousta striimin välityk­sellä

Seuraa puolue­ko­kousta striimin välityk­sellä

Julkaistu: 8.6.18 Julkaisut

Verkko­uu­tiset tarjoaa suoran lähetyksen Turusta, kokoo­muksen puolue­ko­kouk­sesta.

Puolue­ko­kouk­sessa käsitellään uusi periaa­teoh­jelma, ulko- ja turval­li­suus­po­liit­tinen kannanotto sekä sosiaa­li­turva-asiakirja.

Seuraa lähetystä tästä


Kokoomus.fi