Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puolue­ko­kous valitsi puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolue­ko­kous valitsi puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Julkaistu:

Puolue­ko­kous valitsi sunnun­taina puolu­eelle kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa. Vara­pu­heen­joh­ta­jiksi jatko­kau­delle valit­tiin Sanni Grahn-Laaso­nen ja Antti Häkkä­nen. Uutena vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Mari-Leena Talvi­tie.

Häkkä­nen on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja oikeus­mi­nis­teri. Hän on kotoi­sin Mänty­har­julta. Sanni Grahn-Laaso­nen on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja opetus­mi­nis­teri. Hän on kotoi­sin Fors­sasta. Oulu­lai­nen Mari-Leena Talvi­tie on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja. Hän on ollut kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja vuosina 2014–2018.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin Lappeen­ran­nasta kotoi­sin oleva Aura Salla. Hän on EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan erityis­neu­vo­nan­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.9.2021

Katri Manni­nen kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Katri Manni­sen, 32, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Manni­nen siir­tyy tehtä­vään akava­lai­sesta Insi­nöö­ri­lii­tosta, jossa hän toimii yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen johta­vana

9.9.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus valit­si­vat EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jak­seen Henri Vanha­sen

Kokoo­muk­sen EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaksi on valittu Henri Vanha­nen. Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen ja määrä­ai­kai­nen 30.4.2022 saakka. Määrä­ai­kai­suu­den

9.9.2021

Kokoo­muk­sen Sanni Grahn-Laaso­nen edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen on valittu edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi. Grahn-Laaso­­nen seuraa tehtä­vässä Helsin­gin pormes­ta­riksi valit­tua Juhana Vartiaista. Grahn-Laaso­­nen on kolman­nen kauden kansan­edus­taja