Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poik­keus­a­jan podcast: yrit­täjä Reijo Ange­ria ja kansan­edus­taja Jukka Kopra

Poik­keus­a­jan podcast: yrit­täjä Reijo Ange­ria ja kansan­edus­taja Jukka Kopra

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, jakso 9: yritystukien vappumarkkinoilla

Yrityksiä pitää tukea koronakriisissä kiireen vilkkaa, muuten ei kohta ole enää mitä tukea. Mitä tapahtuu, kun valtio kieltää liiketoiminnan? Entä miten yrityksiä parhaiten autettaisiin poikkeusaikana? Moni yrittäjä maksaa tällä hetkellä henkilökohtaisista varoistaan yrityksen pelastusoperaatiota, mutta miten kauan kestää ennen kuin kamelin selkä katkeaa? Ja mitä positiivista (liikkeenjohdollista!) on poikkeusajasta löytynyt?

Tuntoja ja vastauksia kysytään tässä jaksossa ravintola- ja hotelliyrittäjä Reijo Angerialta ja kansanedustaja ja yrittäjä Jukka Kopralta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,