Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Julkaistu:

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata?

Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä pääs­tään eteen­päin. Tämä näkymä sisäl­tää konkreet­ti­sen tiedon siitä, koska koko aikuis­väestö on roko­tettu ja milloin rajoit­teita pääs­tään purka­maan.

Kokoo­mus on esitel­lyt oman keskus­te­lu­na­vauk­sensa Suomen exit-stra­te­giaksi. Puheen­joh­taja Petteri Orpo on Lotta Backlun­din vieraana keskus­te­le­massa avauk­sesta – kuun­tele jakso!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.6.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Viimei­nen jakso: Vieraana Henri Alén

Poik­keus­a­jan podcas­tin viimei­nen jakso on nyt kuun­nel­ta­vissa! Ympyrä sulkeu­tuu, kun jo ensim­mäi­sessä jaksossa maalis­kuussa 2020 vierail­lut ravin­to­lay­rit­täjä Henri Alén on

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

Skip to content