Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poik­keus­a­jan podcast: valo­kei­lassa Petteri Orpo /​/​ Jakso 18

Poik­keus­a­jan podcast: valo­kei­lassa Petteri Orpo /​/​ Jakso 18

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, jakso 18: valokeilassa Petteri Orpo

Politiikan syksy starttailee, ja Poikkeusajan podcast haluaa tietää, millaisia ajatuksia Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolla on tulevasta puoluekokouksesta, koronaepidemian toisesta aallosta ja EU:n elvytyspaketista, mutta podcast haluaa myös tietää kuka on Petteri Orpon paras kaveri, saako ministeri olla ikinä humalassa ja miltä tuntui tulla valituksi Suomen seksikkäimmäksi mieheksi.

Kuuntele jakso 18 tästä:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,