Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast: menivätkö herkut etupeltoon? // Kesäspesiaalissa vieraana Kai Mykkänen

Poik­keus­a­jan podcast: meni­vätkö herkut etupel­toon? /​/​ Kesäs­pe­si­aa­lissa vieraana Kai Mykkä­nen

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, jakso 16: menivätkö herkut etupeltoon?

Välitilinpäätös

Eduskunnan istuntokausi loppui viime viikolla, joten nyt on oiva hetki summata miten poikkeusaika ja koronainen politiikan kevät sujui. Autettiinko yrittäjiä? Missä onnistuttiin? Missä meni pieleen? Kuka on korona-ajan kaikkein huono-onnisin, ja mitä muutoksia pitää tehdä, jottei samanlaisiin ansoihin enää jouduta? Muun muassa näistä asioista keskustellaan Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen kanssa tässä Poikkeusajan podcastin kesäspesiaalissa.

Kuuntele jakso 16 tästä:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,