Poik­keus­a­jan podcast: maskilla vai ilman? /​/​ Lasse Lehto­nen sekä Anna-Kaisa Itko­nen

Julkaistu: 11.06.2020

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 15: Maskilla vai ilman?

Suoma­lai­set viran­omai­set eivät suostu suosit­ta­maan tai olemaan suosit­ta­matta kasvo­mas­kien käyt­töä. Viral­li­nen vies­tintä on risti­rii­taista, sillä minis­te­riöi­den edus­ta­jat ovat jopa sano­neet mediassa, että maskin käyt­tä­mi­nen voi olla haital­lista. Maail­man terveys­jär­jestö kuiten­kin suosit­te­lee sekä kansa­lai­sille maskin käyt­töä, että halli­tuk­sille maskien suosit­ta­mista. Mitä maskien käytöstä pitäisi ajatella? Vieraana lääkäri ja profes­sori Lasse Lehto­nen sekä maskien parissa työs­ken­te­levä enti­nen EU-virka­mies Anna-Kaisa Itko­nen.

Kuun­tele jakso 15 tästä: