Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poik­keus­a­jan podcast: maskilla vai ilman? /​/​ Lasse Lehto­nen sekä Anna-Kaisa Itko­nen

Poik­keus­a­jan podcast: maskilla vai ilman? /​/​ Lasse Lehto­nen sekä Anna-Kaisa Itko­nen

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, jakso 15: Maskilla vai ilman?

Suomalaiset viranomaiset eivät suostu suosittamaan tai olemaan suosittamatta kasvomaskien käyttöä. Virallinen viestintä on ristiriitaista, sillä ministeriöiden edustajat ovat jopa sanoneet mediassa, että maskin käyttäminen voi olla haitallista. Maailman terveysjärjestö kuitenkin suosittelee sekä kansalaisille maskin käyttöä, että hallituksille maskien suosittamista. Mitä maskien käytöstä pitäisi ajatella? Vieraana lääkäri ja professori Lasse Lehtonen sekä maskien parissa työskentelevä entinen EU-virkamies Anna-Kaisa Itkonen.

Kuuntele jakso 15 tästä:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,