Poik­keus­a­jan podcast: joutaako kassa­jär­jes­telmä romu­kop­paan? /​/​ Kesäs­pe­si­aa­lissa vieraana Elina Lepo­mäki

Julkaistu: 16.07.2020

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 17: joutaako kassa­jär­jes­telmä romu­kop­paan?

Tällä viikolla valta­kun­nassa on puhuttu paljon ansio­si­don­nai­sesta työt­tö­myys­tur­vasta. Kokoo­muk­sen mielestä se pitää ulot­taa kaikille, ja me kysymme kansan­edus­taja Elina Lepo­mäeltä mitä se tosia­sial­li­sesti tarkoit­taisi. Miksi järjes­telmä näyt­tää siltä kuin näyt­tää? Miten muutos käytän­nössä pitäisi toteut­taa? Ja miksi ehdo­tusta vastus­tet­tiin niin voimak­kaasti kun Elina sitä ensim­mäi­sen kerran vuosia sitten ehdotti?

Kuun­tele jakso 17 tästä: