Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast: joutaako kassajärjestelmä romukoppaan? // Kesäspesiaalissa vieraana Elina Lepomäki

Poik­keus­a­jan podcast: joutaako kassa­jär­jes­telmä romu­kop­paan? /​/​ Kesäs­pe­si­aa­lissa vieraana Elina Lepo­mäki

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, jakso 17: joutaako kassajärjestelmä romukoppaan?

Tällä viikolla valtakunnassa on puhuttu paljon ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Kokoomuksen mielestä se pitää ulottaa kaikille, ja me kysymme kansanedustaja Elina Lepomäeltä mitä se tosiasiallisesti tarkoittaisi. Miksi järjestelmä näyttää siltä kuin näyttää? Miten muutos käytännössä pitäisi toteuttaa? Ja miksi ehdotusta vastustettiin niin voimakkaasti kun Elina sitä ensimmäisen kerran vuosia sitten ehdotti?

Kuuntele jakso 17 tästä:

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,