Poik­keus­a­jan podcast: Henri Alén ja Petteri Orpo /​/​ jakso 1

Julkaistu: 24.03.2020

Poik­keus­a­jan podcast on täällä!

Kuun­tele, mitä mieltä ravin­to­lay­rit­täjä ja kokki Henri Alen on ravin­to­loi­den sulke­mi­sesta ja millai­nen on ammat­ti­ko­kin oma koti­vara. Entä miltä tilanne näyt­tää edus­kun­nasta käsin? Tähän vastaa kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Lotta Backlun­din juon­ta­massa podcast-sarjassa seuraamme suoma­lais­ten elämää koro­na­krii­sin keskellä. Tavoit­tee­namme on tuoda esiin poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sia ihmis­ten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviä­mi­seen.

Etänä nauhoi­tettu lähe­tys sisäl­tää pieniä poik­keus­a­jan häiriöitä, mutta seuraa­vaan kertaan mennessä nekin saadaan jo selvi­tet­tyä.

Katso jakso 1 tästä: