Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poik­keus­a­jan podcast: EU koro­nan kourissa /​/​ Juha Jokela ja Sirpa Pieti­käi­nen

Poik­keus­a­jan podcast: EU koro­nan kourissa /​/​ Juha Jokela ja Sirpa Pieti­käi­nen

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, jakso 10: EU koronan kourissa

Koronakriisi on globaali pandemia, jota pitää hoitaa sekä äärimmäisen paikallisesti, että äärimmäisen kansainvälisesti. Mikä on EU:n rooli tämän kriisin taltuttamisessa? Ajavatko kriisi ja sen jälkimainingit kiilaa jäsenvaltioiden väliin? Milloin rajat avataan ja miltä näyttää mantereen tulevaisuus? Näihin kysymyksiin saadaan vastaukset tässä jaksossa! Vastaajina ovat tutkija Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,