Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Julkaistu: 04.02.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan aamu­päi­vällä edus­kun­nassa. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään.

Puheen­joh­ta­jana jatkaa turku­lai­nen Petteri Orpo ja ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana mikke­li­läi­nen Lenita Toivakka. Toisena vara­pu­heen­joh­ta­jana jatkaa sasta­ma­la­lai­nen Arto Sato­nen ja kolman­tena vara­pu­heen­joh­ta­jana nurmi­jär­ve­läi­nen Outi Mäkelä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­kas edus­kun­nan puhe­mie­his­töön on joen­suu­lai­nen Pekka Ravi, joka on ollut puhe­mie­his­tön jäsen kulu­valla kaudella.

Valin­nat olivat yksi­mie­li­siä.

Lisä­tie­toja:
Juuso Rönn­holm
tiedo­tus­sih­teeri
juuso.ronnholm@eduskunta.fi
+358 50 574 1 504