• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

  Julkaistu: 01.03.2019 Tiedote

  Mr. Petteri Orpo, Leader of Kansal­li­nen Kokoo­mus – the Natio­nal Coali­tion Party in Finland, has sent a letter to the Presi­dent of Euro­pean People’s Party propo­sing to exclude Fidesz – the Hunga­rian Civic Alliance from the Euro­pean People’s Party.

  EPP is the leading poli­tical force in Europe stri­ving for Euro­pean inte­gra­tion. EPP’s common core values are the dignity of human life, free­dom and respon­si­bi­lity, equa­lity and justice, truth, soli­da­rity and subsi­dia­rity. Without a strong civil society or a stron­ger Euro­pean Union, the EPP’s core values cannot be imple­men­ted.

  - Fidesz has gone too far. There are reaso­nable, serious grounds to conclude that Fidesz is in breach of EPP values and principles. That is why Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP.

  The exclusion of a member may only be deci­ded by the Euro­pean People’s Party Poli­tical Assembly. A propo­sal for the exclusion of a member may only be submit­ted by the EPP Presi­dency, or seven Ordi­nary or Associa­ted Member Parties from five diffe­rent count­ries. Next Poli­tical Assembly will take place in Brus­sels on 20 March 2019.

  For more infor­ma­tion, please contact Ms. Elisa Tarkiai­nen, +358 400 774 789.

  ************

  Petteri Orpo: Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on lähet­tä­nyt Euroo­pan kansan­puo­lu­een puheen­joh­ta­jalle kirjeen, jossa hän esit­tää unka­ri­lai­sen Fideszin erot­ta­mista Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta.

  Euroo­pan kansan­puo­lue on Euroo­pan johtava poliit­ti­nen puolue ja euroop­pa­lai­sen inte­graa­tion puolesta puhuja. EPP:n perus­ar­voja ovat jaka­ma­ton ihmi­sarvo, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeu­den­mu­kai­suus, totuus, soli­daa­ri­suus ja lähei­syys­pe­ri­aate. Ilman vahvaa kansa­lai­syh­teis­kun­taa tai vahvem­paa Euroo­pan unio­nia, EPP:n perus­ar­vot eivät voi toteu­tua.

  - Fidesz on mennyt liian pitkälle. On vaka­vat perus­teet olet­taa, että Fidesz rikkoo Euroo­pan kansan­puo­lu­een arvoja ja peri­aat­teita. Siksi Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä.

  Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta erot­ta­mi­sesta voi päät­tää vain Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­val­tuusto. Esityk­sen jäse­nen erot­ta­mi­sesta voi tehdä EPP:n puheen­joh­ta­jisto tai seit­se­män jäsen­puo­luetta viidestä eri maasta. Seuraava EPP:n puolue­val­tuusto kokoon­tuu Brys­se­lissä 20. maalis­kuuta 2019.

  Lisä­tie­dot: Elisa Tarkiai­nen, puh. 0400 774 789