Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi vahvis­tuu vaalien alla uudella teki­jällä.

Filo­so­fian yliop­pi­las Paavo Kähkö­nen, 21, on aloit­ta­nut 26. helmi­kuuta vaalias­sis­tent­tina kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla. Hänen työn­ku­vaansa kuulu­vat moni­puo­li­set avus­ta­vat tehtä­vät tule­viin edus­kunta- ja euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin liit­tyen. Kähkö­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa pääai­nee­naan rans­kan kieltä ja rans­kan­kie­listä kult­tuu­ria.

Kähkö­nen on koti­kau­pun­kinsa Joen­suun kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä Pohjois-Karja­lan maakun­ta­val­tuu­tettu. Lisäksi hän on aktii­vi­nen järjes­tö­toi­mija ja toimi­nut aktii­vi­sesti mm. Kokoo­mus­nuo­rissa paikal­lis- ja piiri­ta­solla.

Lisä­tie­toja:

Paavo Kähkö­nen
p. 050 554 5476

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content