Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Edus­kun­nan vara­pu­he­mies Arto Sato­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juha Kirs­ti­län, 42. Kirs­tilä siir­tyy tehtä­vään ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Kirs­tilä aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään 1.9.

Kirs­tilä on työs­ken­nel­lyt muun muassa pää- ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen erityi­sa­vus­ta­jana, ulko­mi­nis­te­rien Stubb ja Kanerva lehdis­tö­avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juuso Rönn­hol­min, 32. Rönn­holm aloit­taa tehtä­väs­sään 1.9. vastuu­alu­ee­naan sisä­mi­nis­te­riön asiat. Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa YTM Emma Hanno­nen.

Rönn­holm siir­tyy erityi­sa­vus­ta­jaksi vies­tin­tä­toi­misto Cocomm­sista vaikut­ta­ja­vies­tin­nän konsul­tin työstä. Rönn­holm on aiem­min toimi­nut Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä liiken­ne­mi­nis­te­riössä. Rönn­holm on työs­ken­nel­lyt myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä tiedo­tus- ja poliit­ti­sena sihtee­rinä sekä edus­kun­nassa usei­den kansan­edus­ta­jien avus­ta­jana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content