Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen (Sata­kun­nan vaali­piiri). Mart­ti­nen on koulu­tuk­sel­taan valtio­tie­tei­den mais­teri.

”Kiitän saamas­tani luot­ta­muk­sesta. On kunnia johtaa päämi­nis­te­ri­puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­mää”, Mart­ti­nen sanoo.

”Edus­kun­ta­ryh­mämme on äärim­mäi­sen sitou­tu­nut toteut­ta­maan päämi­nis­teri Orpon halli­tuk­sen ohjel­maa. Suoma­lai­set äänes­ti­vät kevään edus­kun­ta­vaa­leissa muutok­sen puolesta. Työn­teko ja yrit­tä­jyys noste­taan etusi­jalle kaikessa päätök­sen­teossa, ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa uhkaava velkaan­tu­mi­nen laite­taan kuriin. Tavoit­teena on tasa­pai­not­taa julkista taloutta kuudella miljar­dilla eurolla ja lisätä työl­li­syyttä peräti 100 000 hengellä”, Mart­ti­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko (Vaasan vaali­piiri).
Edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Pia Kauma (Uuden­maan vaali­piiri), toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Sinuhe Wallin­heimo (Keski-Suomen vaali­piiri) ja kolman­neksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Mari-Leena Talvi­tie (Oulun vaali­piiri).

Edus­kun­ta­ryh­män työva­lio­kun­nan muiksi jäse­niksi valit­tiin Karo­liina Parta­nen (Savo-Karja­lan vaali­piiri), Ville Valko­nen (Varsi­nais-Suomen vaali­piiri) ja Janne Heik­ki­nen (Oulun vaali­piiri).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content