Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen (Sata­kun­nan vaali­piiri). Mart­ti­nen on koulu­tuk­sel­taan valtio­tie­tei­den mais­teri.

”Kiitän saamas­tani luot­ta­muk­sesta. On kunnia johtaa päämi­nis­te­ri­puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­mää”, Mart­ti­nen sanoo.

”Edus­kun­ta­ryh­mämme on äärim­mäi­sen sitou­tu­nut toteut­ta­maan päämi­nis­teri Orpon halli­tuk­sen ohjel­maa. Suoma­lai­set äänes­ti­vät kevään edus­kun­ta­vaa­leissa muutok­sen puolesta. Työn­teko ja yrit­tä­jyys noste­taan etusi­jalle kaikessa päätök­sen­teossa, ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa uhkaava velkaan­tu­mi­nen laite­taan kuriin. Tavoit­teena on tasa­pai­not­taa julkista taloutta kuudella miljar­dilla eurolla ja lisätä työl­li­syyttä peräti 100 000 hengellä”, Mart­ti­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko (Vaasan vaali­piiri).
Edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Pia Kauma (Uuden­maan vaali­piiri), toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Sinuhe Wallin­heimo (Keski-Suomen vaali­piiri) ja kolman­neksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Mari-Leena Talvi­tie (Oulun vaali­piiri).

Edus­kun­ta­ryh­män työva­lio­kun­nan muiksi jäse­niksi valit­tiin Karo­liina Parta­nen (Savo-Karja­lan vaali­piiri), Ville Valko­nen (Varsi­nais-Suomen vaali­piiri) ja Janne Heik­ki­nen (Oulun vaali­piiri).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

5.4.2023

Minni Ranta­nen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Minni Ranta­sen, 33, kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi ajalle 18.4.2023-29.2.2024. Ranta­nen siir­tyy Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi Kokoo­muk­sen Nais­ten

Skip to content