Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi – kokoomus.fi
MENU
Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Julkaistu: 28.09.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Maa- ja metsä­ta­lous­tieteen kandi­daatti Lyydia Ylönen on valittu Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi. Hän jatkaa saman­ai­kai­sesti työsken­telyä kansan­edustaja Susanna Kosken eduskunta-avustajana.

Ylönen työsken­telee tehtä­vässä viestin­tä­sih­teeri Jenny Thune­bergin työvapaan ajan, helmi­kuuhun 2018 asti.

Ylönen vastaa ryhmä­kans­liassa maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kasta sekä energia­po­li­tii­kasta. Hän aloittaa tehtä­vässä lokakuussa.

Lisätiedot:
Lyydia Ylönen
lyydia.ylonen@eduskunta.fi
puh. 044 5910 812


Kokoomus.fi