Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Julkaistu:

Maa- ja metsä­ta­lous­tie­teen kandi­daatti Lyydia Ylönen on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi. Hän jatkaa saman­ai­kai­sesti työs­ken­te­lyä kansan­edus­taja Susanna Kosken edus­kunta-avus­ta­jana.

Ylönen työs­ken­te­lee tehtä­vässä vies­tin­tä­sih­teeri Jenny Thune­ber­gin työva­paan ajan, helmi­kuu­hun 2018 asti.

Ylönen vastaa ryhmä­kans­liassa maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kasta sekä ener­gia­po­li­tii­kasta. Hän aloit­taa tehtä­vässä loka­kuussa.

Lisä­tie­dot:
Lyydia Ylönen
lyydia.ylonen@eduskunta.fi
puh. 044 5910 812

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content