Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi on vahvis­tu­nut kahdella uudella teki­jällä.

Teolo­gian yliop­pi­las Lauri Skön, 28, aloit­taa kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteu­tus puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Skön on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana Kokoo­mus­nuo­rissa. Hän on myös yrit­täjä ja perus­taja klik­ki­jour­na­lis­mia sati­ri­soi­vassa Klikin­sääs­täjä Oy:ssä. Skön aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton vahvuu­dessa tänään 10. loka­kuuta.

Hallin­to­tie­tei­den kandi­daatti Matias Juupa­luoma, 25, on valittu järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Hän aloitti työnsä puolue­toi­mis­tolla 12. syys­kuuta. Hänen tehtä­viinsä kuuluu vaali- ja tapah­tu­ma­suun­nit­telu sekä järjes­tö­vies­tin­nän kehit­tä­mi­nen. Juupa­luoma on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min muiden muassa toimit­ta­jana, suun­nit­te­li­jana ja assis­tent­tina Alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa sekä Kosken­kor­van Urhei­li­joi­den media­vas­taa­vana.

Juupa­luoma on kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­jä­sen.

Lisä­tie­dot:
Lauri Skön, p. 041 502 2546
Matias Juupa­luoma, p. 045 262 6436

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content