Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muksen tiimiin – kokoomus.fi
MENU
Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muksen tiimiin

Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muksen tiimiin

Julkaistu: 10.10.2018 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen puolue­toi­miston tiimi on vahvis­tunut kahdella uudella tekijällä.

Teologian yliop­pilas Lauri Skön, 28, aloittaa kokoo­muksen viestinnän suunnit­te­lijana. Hänen tehtä­viinsä kuuluu sosiaa­lisen median viestinnän suunnittelu ja toteutus puolue­toi­miston viestin­tä­tii­missä.

Skön on aikai­semmin työsken­nellyt muun muassa kansan­edus­tajan avustajana ja poliit­tisena suunnit­te­lijana Kokoo­mus­nuo­rissa. Hän on myös yrittäjä ja perustaja klikki­jour­na­lismia satiri­soi­vassa Klikin­säästäjä Oy:ssä. Skön aloittaa kokoo­muksen puolue­toi­miston vahvuu­dessa tänään 10. lokakuuta.

Hallin­to­tie­teiden kandi­daatti Matias Juupa­luoma, 25, on valittu järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Hän aloitti työnsä puolue­toi­mis­tolla 12. syyskuuta. Hänen tehtä­viinsä kuuluu vaali- ja tapah­tu­ma­suun­nittelu sekä järjes­tö­vies­tinnän kehit­tä­minen. Juupa­luoma on työsken­nellyt aikai­semmin muiden muassa toimit­tajana, suunnit­te­lijana ja assis­tenttina Aluehal­lin­to­vi­ras­tossa sekä Kosken­korvan Urhei­li­joiden media­vas­taavana.

Juupa­luoma on kokoo­muksen puolue­val­tuuston varajäsen.

Lisätiedot:
Lauri Skön, p. 041 502 2546
Matias Juupa­luoma, p. 045 262 6436


Kokoomus.fi