• FI
 • SV
 • MENU
  Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 05.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­no­taari Lauri Kosken­taus­tan, 28.

  Kosken­taus­tan vastuu­alu­eena tehtä­vässä on oikeus­mi­nis­te­riön asiat. Toinen Häkkä­sen erityi­sa­vus­taja nime­tään myöhem­min.

  Kosken­tausta siir­tyy oikeus­mi­nis­te­ri­öön kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mästä lain­sää­dän­tö­sih­tee­rin tehtä­västä. Siellä hänen vastuil­laan on ollut muun muassa oikeus­po­li­tii­kan ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan työn seuraa­mi­nen. Kosken­tausta on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja asian­ajo­toi­mis­tossa.