Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 05.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen oikeus­no­taari Lauri Kosken­taustan, 28.

Kosken­taustan vastuu­alueena tehtä­vässä on oikeus­mi­nis­teriön asiat. Toinen Häkkäsen erityi­sa­vustaja nimetään myöhemmin.

Kosken­tausta siirtyy oikeus­mi­nis­te­riöön kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mästä lainsää­dän­tö­sih­teerin tehtä­västä. Siellä hänen vastuillaan on ollut muun muassa oikeus­po­li­tiikan ja perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan työn seuraa­minen. Kosken­tausta on aikai­semmin työsken­nellyt muun muassa kansan­edus­tajan avustajana ja asian­ajo­toi­mis­tossa.

 


Kokoomus.fi