Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

Julkaistu:

Keskus­tan suun­nasta on kuultu viime päivinä syyt­te­lyä Kokoo­musta kohtaan sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen eri vaiheista. Kokoo­mus­mi­nis­te­rien mukaan väit­teet ovat perät­tö­miä.

”Asiassa on turha yrit­tää syyt­tää Kokoo­musta. Hank­keen veto­vas­tuussa olleet keskus­ta­mi­nis­te­rit epäon­nis­tui­vat tehtä­vis­sään, kuten johta­mi­sessa”, sano­vat sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen eri vaiheissa neuvot­te­li­joina toimi­neet kokoo­mus­mi­nis­te­rit Sanni Grahn-Laaso­nenAntti Häkkä­nenPaula Risikko ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

”Liian kirei­den aika­tau­lu­jen taus­talla oli muun muassa Keskus­tan halu järjes­tää maakun­ta­vaa­lit mahdol­li­sim­man aikai­sin”, edus­ta­jat sano­vat.

Sote-uudis­tuk­sen suurim­mat haas­teet liit­tyi­vät maakun­ta­hal­lin­toe­si­tyk­seen. Sen läpi­saa­mi­seksi edus­kun­nassa halli­tuk­selta olisi tarvittu uusi, täyden­tävä esitys.

”Vastuu­mi­nis­teri on aina vastuussa hank­kei­den etene­mi­sestä. Sitä vastuuta ei voi siir­tää muille”, totea­vat Kokoo­muk­sen neuvot­te­li­jat.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content