• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä
  Twiittaa

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

  Julkaistu: 11.04.2019 Tiedote

  Keskus­tan suun­nasta on kuultu viime päivinä syyt­te­lyä Kokoo­musta kohtaan sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen eri vaiheista. Kokoo­mus­mi­nis­te­rien mukaan väit­teet ovat perät­tö­miä.

  ”Asiassa on turha yrit­tää syyt­tää Kokoo­musta. Hank­keen veto­vas­tuussa olleet keskus­ta­mi­nis­te­rit epäon­nis­tui­vat tehtä­vis­sään, kuten johta­mi­sessa”, sano­vat sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen eri vaiheissa neuvot­te­li­joina toimi­neet kokoo­mus­mi­nis­te­rit Sanni Grahn-Laaso­nenAntti Häkkä­nenPaula Risikko ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

  ”Liian kirei­den aika­tau­lu­jen taus­talla oli muun muassa Keskus­tan halu järjes­tää maakun­ta­vaa­lit mahdol­li­sim­man aikai­sin”, edus­ta­jat sano­vat.

  Sote-uudis­tuk­sen suurim­mat haas­teet liit­tyi­vät maakun­ta­hal­lin­toe­si­tyk­seen. Sen läpi­saa­mi­seksi edus­kun­nassa halli­tuk­selta olisi tarvittu uusi, täyden­tävä esitys.

  ”Vastuu­mi­nis­teri on aina vastuussa hank­kei­den etene­mi­sestä. Sitä vastuuta ei voi siir­tää muille”, totea­vat Kokoo­muk­sen neuvot­te­li­jat.