Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

Julkaistu:

Keskus­tan suun­nasta on kuultu viime päivinä syyt­te­lyä Kokoo­musta kohtaan sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen eri vaiheista. Kokoo­mus­mi­nis­te­rien mukaan väit­teet ovat perät­tö­miä.

”Asiassa on turha yrit­tää syyt­tää Kokoo­musta. Hank­keen veto­vas­tuussa olleet keskus­ta­mi­nis­te­rit epäon­nis­tui­vat tehtä­vis­sään, kuten johta­mi­sessa”, sano­vat sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen eri vaiheissa neuvot­te­li­joina toimi­neet kokoo­mus­mi­nis­te­rit Sanni Grahn-Laaso­nenAntti Häkkä­nenPaula Risikko ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

”Liian kirei­den aika­tau­lu­jen taus­talla oli muun muassa Keskus­tan halu järjes­tää maakun­ta­vaa­lit mahdol­li­sim­man aikai­sin”, edus­ta­jat sano­vat.

Sote-uudis­tuk­sen suurim­mat haas­teet liit­tyi­vät maakun­ta­hal­lin­toe­si­tyk­seen. Sen läpi­saa­mi­seksi edus­kun­nassa halli­tuk­selta olisi tarvittu uusi, täyden­tävä esitys.

”Vastuu­mi­nis­teri on aina vastuussa hank­kei­den etene­mi­sestä. Sitä vastuuta ei voi siir­tää muille”, totea­vat Kokoo­muk­sen neuvot­te­li­jat.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content