Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus­lais­ten puhe­ti­lai­suu­det vappuna 2017

Kokoo­mus­lais­ten puhe­ti­lai­suu­det vappuna 2017

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­rien, kansan­edus­ta­jien, vara­pu­he­mie­hen ja puolue­sih­tee­rin puhe­ti­lai­suu­det vappuna 2017 on koot­tuna alla.

Tilai­suu­det ovat avoi­mia medialle ja ylei­sölle.

Espoo

Kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti pitää vappu­pu­heen Espoon ja Olarin Kokoo­muk­sen vappu­juh­lassa 1.5. klo 12- (Ruome­lan­rai­tin varrella Olarissa, Simo Järvi­sen aukiolla)

Hämeen­linna

Sini­val­koi­nen kokoo­mus­lai­nen vappu­juhla ma 1.5. klo 11 Hämeen­lin­nan torilla.

Puhu­jina MEP Sirpa Pieti­käi­nen ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Arto Sato­nen.

Joen­suu

Kokoo­muk­sen Sini­nen vappu -tilai­suus ravin­tola Tuulaa­kissa vappu­päi­vänä 1.5. klo 13.

Puhu­jana kansan­edus­taja Markku Eestilä.

Kajaani

Kansan­edus­taja Eero Suutari pitää vappu­pu­heen piiri­toi­misto vappu­aat­tona 30.4. klo 18.

Kerava

Kera­van Kokoo­muk­sen väki nostaa perin­teen mukaan Suomen sini­ris­ti­li­pun Aurin­ko­mäen salkoon Vappu­aa­muna 1.5.2016 klo 9. Vappu­pu­heen pitää kansan­edus­taja Eero Lehti.

Kuopio

Kokoo­mus Kuopion valtuus­to­puo­luei­den yhtei­sessä vappu­ti­lai­suu­dessa Kuopion torilla vappu­päi­vänä 1.5. klo 12.30. Puhu­jana edus­kun­ta­ryh­män vpj. Sari Raas­sina.

Kotka

Kokoo­muk­sen vappu­juhla Kotkan kaup­pa­to­rilla vappu­päi­vänä 1.5. klo 11-13. Puhu­jana puolue­sih­teeri Janne Peso­nen.

Lahti

Perin­tei­nen Lahden Sini­nen Wappu J.K. Paasi­ki­ven patsaalla Erkon­puis­tossa

ma 1.5.2017 klo 11 – 12. Juhla­pu­heen pitää ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen

Loppi

Lopen Wappu ma 1.5. klo 11 Lopen kirkon­mäellä senaat­tori Yrjö Sakari Yrjö-Koski­sen patsaalla. Juhla­pu­heen pitää kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Mikkeli

Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen pitää vappu­pu­heen Mikke­lin tori 1.5. klo 11.15

Siilin­järvi

Kansan­edus­taja Markku Eestilä pitää juhla­pu­heen Siilin­jär­ven vappu­tori 1.5. klo 11.00.

Seinä­joki

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko pitää juhla­pu­heen Seinä­joella Sini­nen Vappu -tilai­suu­dessa 1.5. klo 11.00.

Tampere

Tampe­reen perin­teistä Porva­ril­lista Wappua viete­tään jälleen kokoo­mus­lai­sin voimin maanan­taina 1.5. klo 10.30 alkaen Hämeen­puis­ton pohjois­päässä (Näsi­kal­lion tuntu­massa). Juhla­pu­heen pitää pormes­tari Anna-Kaisa Ikonen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content