Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla. Puolu­eella on täydet listat kaikissa vaali­pii­reissä.

”Onnis­tu­nut ehdo­kas­a­set­telu on avai­na­se­massa kaikessa vaali­työssä. Edus­kun­ta­vaa­lien osalta on helppo todeta, että ehdo­kas­a­set­te­lumme on onnis­tu­nut kaikissa vaali­pii­reissä. Näistä asetel­mista kokoo­muk­sen on hyvä lähteä hake­maan ykkös­paik­kaa vaaleissa”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Ehdok­kaita on kaik­ki­aan 211. Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on 45,4 prosent­tia ja miehiä 54,5 prosent­tia.
Ehdok­kai­den keski-ikä on 45,4 vuotta. Nuorin ehdo­kas on 19 vuotta, vanhin 74 vuotta. Kokoo­muk­sen ehdok­kaista alle 30-vuotiaita on 13,3 prosent­tia.

Vaali­liit­toja kokoo­muk­sella on kolmessa vaali­pii­rissä, Lapissa, Oulussa ja Sata­kun­nassa.

Tiedot kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaista päivit­ty­vät osoit­tee­seen: https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaalit/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content