• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla
  Twiittaa

  Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla

  Julkaistu: 05.03.2019 Tiedote

  Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla. Puolu­eella on täydet listat kaikissa vaali­pii­reissä.

  ”Onnis­tu­nut ehdo­kas­a­set­telu on avai­na­se­massa kaikessa vaali­työssä. Edus­kun­ta­vaa­lien osalta on helppo todeta, että ehdo­kas­a­set­te­lumme on onnis­tu­nut kaikissa vaali­pii­reissä. Näistä asetel­mista kokoo­muk­sen on hyvä lähteä hake­maan ykkös­paik­kaa vaaleissa”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

  Ehdok­kaita on kaik­ki­aan 211. Kokoo­muk­sen ehdok­kaista naisia on 45,4 prosent­tia ja miehiä 54,5 prosent­tia.
  Ehdok­kai­den keski-ikä on 45,4 vuotta. Nuorin ehdo­kas on 19 vuotta, vanhin 74 vuotta. Kokoo­muk­sen ehdok­kaista alle 30-vuotiaita on 13,3 prosent­tia.

  Vaali­liit­toja kokoo­muk­sella on kolmessa vaali­pii­rissä, Lapissa, Oulussa ja Sata­kun­nassa.

  Tiedot kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaista päivit­ty­vät osoit­tee­seen: https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaalit/