Kokoomus hakee EPP-kongressia Suomeen – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus hakee EPP-kongressia Suomeen

Kokoomus hakee EPP-kongressia Suomeen

Julkaistu: 08.11.2017 EU Tiedote Ulkopolitiikka

Kokoomus hakee Suomeen ja Helsinkiin Euroopan kansan­puo­lueen EPP:n kongressia. EPP:n kongressi pidetään marras­kuussa 2018.

EPP:n puolue­kokous olisi yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista. Se toisi Helsinkiin kaikkien euroop­pa­laisten EPP-puolueiden puheen­joh­tajat ja kaikkiaan 2000-3000 kokous­vie­rasta. Suomeen tulisi useita euroop­pa­laisia päämi­nis­te­reitä ja valtio­johtoa liitto­kansleri Angela Merke­listä lähtien.

Kongres­sista on perin­tei­sesti kilpailtu EPP:n sisällä. Sitä ei ole koskaan järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa. Päätöksen kokouksen pitopai­kasta tekee EPP:n puolue­val­tuusto 4. joulu­kuuta Brysse­lissä.

EPP on Euroopan parla­mentin suurin poliit­tinen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kumppa­ni­puo­luetta 41 maasta.

Kokoomus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995.

Lisätiedot:
Minja Timperi, kansain­vä­listen asioiden sihteeri, p. 050 574 2162


Kokoomus.fi